3061 hukukçu İsrail’i Uluslararası Ceza Mahkemesi‘ne şikayet etti.

İsrail’in Gazze işgali esnasında işlediği savaş suçları, insanlığa karşı işlediği suçlar ve soykırım herkes tarafından dile getiriliyordu.

Türkiye’de 3061 hukukçu yoğun bir çalışmayla bu konuyu Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıdı.

İsrail’in Gazze’de insanlığa karşı suç işlediğini, soykırım yaptığını ve savaş suçu işlediğini belgeleyen delilleri bir araya getirerek mahkemeye başvurdu.

Bu çalışmaya başkanlık eden Türkiye 2. Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı sorularımızı cevapladı.

Dikkat çeken iki konu var.

İlki, mahkeme üyelerinin sanılandan daha fazla Gazze’deki soykırıma karşı duyarlı olduğu ve bu konuda ciddi çalışmalar yaptığı kanaatine varmış Yasin Şamlı. Siyasi baskı olmazsa İsrail’in kesin mahkum olacağını söylüyor.

İkinci önemli konu, İslam ülkelerinin en kısa zamanda kendi aralarında bir uluslararası mahkeme kurmasının mümkün olduğu ve bunu acil olarak gerçekleştirmek gerektiği kanaatinde.

Yasin Şamlı 3061 hukukçu adına Aljazeera.net’in sorularını cevapladı

3061 Hukukçu Uluslararası Ceza Mahkemesine Başvurdu

İsrail’in Gazze’de işlediği suçlar konusunda Hollanda Lahey’de bir dizi çalışma yaptınız. Nedir bu çalışmalar?

Lahey’de Uluslararası Ceza Mahkemesine 3061 hukukçunun imzasıyla başvurduk. Soruşturmanın başındaki savcı ile görüşerek dilekçemizin mahiyetini ve delillerimizi izah ettik. Dava açılmasını talep hakkı üye devletlere verilen bir haktır. Bizim başvurumuz ise suçu ihbar ve delillerini sunmak mahiyetindedir.

Hangi suçlamalara yer verdiniz?

Uluslararası Ceza Mahkemesi; soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçlarının yargılamasını yapmaktadır. Bizim başvuru dilekçemizde de İsrail’in yaptığı hangi fiilin soykırım, hangi fiilin insanlığa karşı suçlar ve hangi fiillerin savaş suçları olduğunu ve bunların delillerinin neler olduğunu başvuru dilekçemizde ve ekli delil klasörlerinde izah ettik.

5 Kategoride Deliller Toplandı

Topladığınız deliller arasında ne var, nasıl toplandınız?

İbraz ettiğimiz delilleri 5 başlık altında sınıflandırmak mümkündür.

  1. Bizzat Gazze’deki basın mensuplarının çektiği fotoğraflar, videolar ve yaptıkları haberler.
  2. Gazze’den gelip Türkiye’deki hastanelerde yatan yaralılardan alınan noter tasdikli video görüntülü beyanlar.
  3. Gazze’den gelip Türkiye’deki hastanelerde yatan yaralıların Gazze’deki tanıdıkları veya akrabalarından alınan noter tasdikli beyan ve videolar.
  4. İsrailli yetkililerin açıklamaları.
  5. Saldırı sebebi olarak gösterilen hususların gerçek olmamasına ilişkin deliler.

Mahkemeye Siyasi Baskı Olmazsa İsrail Mahkum Olur

Mahkemede nasıl karşılandı başvurunuz, oradan bir sonuç çıkacağını düşünüyor musunuz?

Yaptığımız görüşmelerde yetkililerin insani, ahlaki ve vicdani yönlerinin daha ağır bastığını net olarak gördük. Eğer siyasi baskı yapılmaz ise hukukçuların gereğini yapacağına inanıyoruz. Mahkeme yetkilileri hukuka uygun etkili işlemler yapar ise İsrailli suçlular hakkında hukuka uygun kararların çıkması kaçınılmazdır.

Mahkeme yetkilileri siyasi baskılara boyun eğip hukuka aykırı karar verir ise mahkeme her türlü meşruiyetini kaybeder.

Esasen çıkacak karar her ne olursa olsun; İslam dünyasında etkili, adil bir uluslararası ceza mahkemesi kurulmalıdır. Böyle bir mahkemenin kurulması bölge halkının iradesinin iktidara daha kolay gelmesini, bölgemizde ciddi suçların medyada gelmesini önleyecektir.

Vicdanlı Hukukçular Mahkemeye Başvurmalı

Diğer ülkelerden de uluslararası mahkemeye başvuru için bir çağrınız oldu. Bu konudaki görüşleriniz nedir?

Gazze’de büyük bir insani dram yaşanmaktadır. Katledilenlerin sayısı 20 bini geçti. Bunların 14 binden fazlası, yani %70’den fazlası çocuklar ve kadınlar. Bu soykırımı durdurmak için bütün insanların harekete geçmesi gerekir.

Biz bu başvuruyu bütün insanların vicdanını temsilen yaptık. Çok kısa bir sürede 3061 hukukçu imzalarıyla bu başvuruya sahip çıktılar. Başvurumuza bundan sonra imza vermek isteyen hukukçular dilekçemizi imzalayabilirler. Bu imzaları ek delillerle birlikte mahkemeye göndereceğiz. Biz bütün insanları bu soykırımı durdurmaya davet ediyoruz. Zira Gazze’de kadın, çocuk ve sivillerle birlikte insanlık onuru da katledilmektedir.

Her ülkeden öncelikle hukukçuların harekete geçmesini istiyoruz. Bizim dilekçemize imza atabilecekleri gibi kendi başvurularını müstakil olarak da yapabilirler.

Uluslararası İslami Ceza Mahkemesi Kurulmalı

Müslüman ülkelerin bir kısmının bir araya gelerek Uluslararası bir mahkeme kurması ve İsrail’in burada yargılanması mümkün mü?

Tabii ki mümkün. Müslüman ülkeler bir araya gelerek bir Uluslararası Ceza Mahkemesi kurmalarının birçok faydası olacaktır. Böyle bir mahkeme hem bölge hem de dünya barışına katkı sunacaktır.

Böyle bir mahkeme bölgemizde yaşayan halkın iradesinin iktidara taşınması noktasında da dolaylı bir fonksiyon icra edecektir.

Dünyada kurulu hukuk düzeni hukuka ve adalete hizmet ediyor durumda olsa belki böyle bir mahkemeye gerek duyulmayabilir. Ancak Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Hukuk Kurumları güçlünün elinde bir oyuncak durumuna düşerek meşruiyetini kaybetti. Yoksa bütün bunları konuşup yazmak zorunda kalmayacaktık.

Hukuk, adalet ve hukuki değerler bütün insanlığın ortak kazanımıdır. Ancak bu değerler günümüzde Batı Medeniyetinin temsilcileri tarafından çifte standart ve yanlış insan tasavvuru ile ciddi anlamda harcanmaktadır. Uzun vadede bunun bedelini bütün insanlık ödeyecektir.

İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını durdurmak bütün insanlığa hizmet olacaktır. Her insanın yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Her insanın ne yapabileceğini en iyi kendisi bilir. Bütün insanları soykırımı durdurmak için bir şeyler yapmaya davet ediyoruz.

Kemal Öztürk
aljazeera.net